Top

Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Veganistisch Koken behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, de teksten, logo's, foto's, product- of bedrijfsnaam, tekeningen zijn beschermd door inellectuele rechten en behoren toe aan Veganisitsch Koken of rechthoudende derden. Het is niet toegestaan eender welke inhoud te gebruiken, kopiëren, schermafbeeldingen te nemen zonder toestemming van Veganistisch Koken.

Beperkte aansprakelijkheid
De info op de website worden zo goed mogelijk bijgehouden, maar er kunnen fouten ingeslopen zijn of de info kan door de leverancier gewijzigd zijn, bijvoorbeeld bij een nieuwe samenstelling van het product. Veganistisch Koken is niet verantwoordelijk voor de juiste info over de Ingrediënten, gewicht, allergenen,... en ander info over het product.

Bij onjuistheden kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De kleuren van de foto's kunnen afwijken van het originele product.

Veganistisch Koken is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van de website. 

Bij verwijzingen naar andere sites is Veganistisch Koken niet verantwoordelijk voor de info op deze site en niet noodzakelijk akkoord met de info op die site.

Toepasselijk recht
Op deze site geld het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.